کاربرد پالت پلاستیکی مشبک در عایق کاری ساختمان

بررسی قالب‌گیری پالت پلاستیکی مشبک به کمک یک سیستم دروازه شیر متوالی، به دلیل محدودیت‌های مقیاس پالت هنوز انجام نشده است.

علاوه بر این در حال حاضر استفاده از پلاستیک های بازیافتی توسط صنایع شیمیایی در سراسر جهان بسیار محبوب شده است.

این مطالعه با هدف تعیین مسطح بودن پالت به صورت تجربی و عددی با استفاده از پلی پروپیلن بازیافتی با یک پالت در مقیاس بزرگ انجام شد.

آزمایش شات کوتاه بر روی قالب گیری تزریقی برای به دست آوردن نمونه های شات کوتاه برای تأیید جلوی جریان در طول پر کردن شبیه سازی شده انجام شد. مشخصات پالت تزریق شده واقعی، که توسط ATOS اندازه گیری شد پس از تایید با مشخصات عددی پالت مقایسه شد.

صافی پالت به طور دقیق با نتایج تجربی و عددی واقعی مقایسه شد. با تنظیم دمای کانال خنک کننده در داخل صفحه حفره به 55 درجه سانتیگراد، صافی پالت به دست آمده توسط طرح باز کردن دروازه شیر متوالی پیشنهادی جدید حدود 7 میلی متر بود که مطابق با استاندارد انحراف جهت ارتفاع تعیین شده توسط پیش تنظیم طرح متوالی مسطح بودن عددی با مقادیر مسطح موجود برای پالت ها مطابقت دارد.

علاوه بر این دمای خنک‌کننده پیشنهادی بالاترین بازده را از نظر قالب‌گیری پالت از دیدگاه ذینفعان می‌دهد.

حمل و نقل توسط کامیون های پالت، لیفتراک و یا سایر تجهیزات حمل و نقل مناسب” است و می تواند به عنوان پایه ای برای حمل و نقل استفاده شود.

جمع آوری، بارگیری، ذخیره سازی، جابجایی، انباشته کردن، حمل و نقل یا نمایش کالاها و بارها». پالت ها را می توان از چوب، پلاستیک، آلومینیوم و کامپوزیت ساخته و تحت سه استراتژی مدیریت پالت یکبار مصرف، خرید و فروش و ادغام استفاده کرد.

یک پالت ترکیبی بدون انتقال مالکیت به مشتریان اجاره داده می شود. یک پالت استاندارد برای چندین سفر، تحت طرحی به نام استراتژی «خرید و فروش» طراحی شده است.

با این حال پالت‌های یکبار مصرف ساده‌ترین استراتژی هستند، زیرا پس از یک سفر، پس از بارگیری با کالاها و حمل و نقل توسط کشتی‌های کانتینری به مکان‌هایی در سراسر جهان دور انداخته می‌شوند.

پالت‌های پلاستیکی بازیافتی نسبت به پالت‌های پلاستیکی معمولی با تجزیه و تحلیل دسته‌بندی ضربه نتایج در هر سفر، برتری داشتند.

پالت های پلاستیکی بازیافتی نیز در مقایسه با پالت های چوبی از نظر اثرات زیست محیطی بهتر عمل کردند. پالت های یکبار مصرف ساخته شده از پلاستیک بازیافتی از طریق قالب گیری تزریقی موضوع این مطالعه است.