سیستم تهویه پارس داشبورد جدید که می تواند انرژی منفی را از خانه دور کند

مجموعه ای از عوامل مرتبط با طراحی و عملکرد سیستم تهویه پارس داشبورد جدید توسط کدها و استانداردهای مختلف تنظیم می شوند.

استانداردهای مربوط به طراحی و عملکرد سیستم‌های تهویه برای دستیابی به کیفیت هوای داخلی قابل قبول شامل استانداردهای ASHRAE 62.1 و 62.2، کد بین‌المللی مسکونی، آیین‌نامه بین‌المللی مکانیک، و مقررات ساختمانی بریتانیا قسمت F. استانداردهای دیگری که بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز تمرکز دارند.

طراحی و عملکرد سیستم های تهویه، از جمله استاندارد ASHRAE 90.1، و کد بین المللی صرفه جویی در انرژی را تحت تاثیر قرار می دهد.

در بسیاری از موارد، تهویه برای کیفیت هوای داخلی به طور همزمان برای کنترل آسایش حرارتی مفید است افزایش تهویه برای افزایش سلامت جسمانی افراد ضروری است.

تهویه

در این مواقع، افزایش سرعت تهویه فراتر از حداقل مورد نیاز برای کیفیت هوای داخلی می تواند مفید باشد دو نمونه عبارتند از خنک کننده اکونومایزر سمت هوا و پیش خنک کننده تهویه.

در موارد دیگر، تهویه برای کیفیت هوای داخلی به نیاز و استفاده از انرژی توسط  تجهیزات مکانیکی گرمایش و سرمایش کمک می کند در آب و هوای گرم و مرطوب، رطوبت زدایی هوای تهویه می تواند فرآیندی به ویژه انرژی بر باشد.

تهویه باید به دلیل ارتباط آن با “تهویه” برای وسایل و تجهیزات احتراق مانند آبگرمکن ها، کوره ها، دیگ ها و اجاق های چوبی در نظر گرفته شود.

مهمتر از همه، طراحی تهویه ساختمان باید مراقب باشد تا از پسرفت محصولات احتراق از وسایل با تهویه طبیعی به فضای اشغال شده جلوگیری شود.

این موضوع برای ساختمان هایی با پوشش هوای بیشتر از اهمیت بیشتری برخوردار است برای جلوگیری از خطر، بسیاری از وسایل احتراق مدرن از “تهویه مستقیم” استفاده می کنند که هوای احتراق را مستقیماً از بیرون به جای از محیط داخلی بیرون می کشد.

سیستم های تهویه حالت مخلوط از فرآیندهای مکانیکی و طبیعی استفاده می کننداجزای مکانیکی و طبیعی ممکن است در یک زمان، در زمان های مختلف روز و یا در فصول مختلف سال استفاده شوند.