زنی با فروش ورق کارتن پلاست رنگی برای فرزندش گوشواره خرید

بیشتر انواع ورق کارتن پلاست رنگی تجزیه نمی شوند و در برخی موارد هزاران سال طول می کشد تا تجزیه شوند سرنوشت ورق کارتن پلاست بازیافتنی یا دفن زباله، اقیانوس یا سوزاندن است.

مقدار زیادی از ورق کارتن پلاست از جمله بسته بندی، به محل دفن زباله ختم می شود با گذشت زمان وزن تمام زباله های دیگر پلاستیک را فشرده می کند، این فشرده سازی و اضافه شدن آب باران باعث می شود که به قطعات کوچکتر تجزیه شود.

ترکیبات محلول در آب ورق کارتن پلاست و سایر سموم حاصل از زباله ها، از طریق محل های دفن زباله نفوذ می کنند و مایعی سمی به نام شیرابه ایجاد می کنند این مایع از محل دفن زباله تخلیه یا شسته می شود و به سیستم های آبی مجاور نفوذ می کند و به اکوسیستم های محلی آسیب می رساند.

مقصد دیگری برای بسته‌بندی‌های ورق کارتن پلاست بازیافت‌نشده در جهان، اقیانوس‌ها هستند بخشی از این زباله‌ها ناشی از ترافیک اقیانوس یا سواحل پر از زباله است، با این حال، در بیشتر موارد از صدها مایل در داخل کشور می‌آیند.

ورق

به عنوان مثال، کیسه های پلاستیکی سبک وزن و سایر اشکال بسته بندی، توسط باد از محل های دفن زباله منفجر می شوند و اغلب به نهرها و رودخانه ها ختم می شوند که به دریا منتهی می شوند.

زباله ها در خیابان، از جمله اشکال بسته بندی، اغلب به زهکشی ختم می شوند که به نهرها و رودخانه ها و دوباره به اقیانوس منتهی می شود.

چنین پلاستیک‌هایی در نهایت به میکروپلاستیک‌ها  ذرات ریز که در سیستم آبی رها می‌شوند تجزیه می‌شوند اقیانوس‌های جهان با عواقب ویرانگری ناشی از زباله‌های پلاستیکی بازیافت‌نشده مواجه هستند که در تکه‌های زباله‌های شناور عظیمی که به نام چرخ‌گیر جمع می‌شوند، جمع‌آوری می‌شوند.

ورق کارتن پلاست زباله توسط جانداران دریایی مصرف می‌شود پرندگان، لاک‌پشت‌ها و ماهی‌ها تکه‌های پلاستیکی رنگارنگ را به‌عنوان غذا اشتباه می‌گیرند، پلاستیک غیرقابل هضم معده‌شان را پر می‌کند و باعث می‌شود فکر کنند سیر شده‌اند و متعاقباً باعث می‌شود از گرسنگی بمیرند.

میکروپلاستیک‌ها توسط اشکال کوچک‌تری از حیات دریایی مصرف می‌شوند، این امر در زنجیره غذایی به ماهی‌های بزرگ‌تری مانند ماهی تن می‌رود که سپس توسط انسان صید و مصرف می‌شود.

بسیاری از کشورها در حال انجام اقداماتی هستند تا تولیدکنندگان را تشویق کنند تا مسئولیت استفاده از راه حل های بسته بندی پایدار را بر عهده بگیرند.

مقوا به دلیل خواص استحکام، بالشتک، محافظ، انعطاف پذیر و قابل بازیافت، همیشه یک انتخاب محبوب برای بسته بندی بوده است.