زعفران به عنوان یگ گیاه دارویی خوش عطر

زعفران از قدیم الایام به عنوان یک گیاه دارویی مورد توجه بوده و به دلیل رنگ، طعم و بوی آن به عنوان افزودنی غذایی بسیار مورد استفاده قرار می گرفته است.

خواص دارویی زعفران نگین صادراتی و ترکیبات اصلی آن یعنی کروسین و سافرانال با استفاده از مدل‌های مختلف in vivo و in vitro مورد ارزیابی قرار گرفته است.

علاوه بر این، خطوط دیگر مطالعات اثرات سمی زعفران را نشان داده است.

با این حال، یک بررسی جامع که تمام جنبه های سمیت آن را پوشش دهد هنوز منتشر نشده است.

مطالعه حاضر اطلاعات طبقه بندی شده ای در مورد اثرات سمی زعفران پوشال مشهد و ترکیبات آن در شرایط مختلف مواجهه از جمله مطالعات حاد، تحت حاد، تحت مزمن و مزمن ارائه می دهد.

دوزهای درمانی زعفران هیچ سمیت قابل توجهی در تحقیقات بالینی و تجربی نشان نمی دهد.

زعفران (Crocus sativus L.) از قدیم الایام به عنوان یک گیاه دارویی مورد توجه بوده و به دلیل رنگ، طعم و بوی آن به عنوان افزودنی غذایی بسیار مورد استفاده قرار می گرفته است.

خواص دارویی زعفران سرگل سحر خیز و ترکیبات اصلی آن یعنی کروسین و سافرانال با استفاده از مدل‌های مختلف in vivo و in vitro مورد ارزیابی قرار گرفته است.

علاوه بر این، خطوط دیگر مطالعات اثرات سمی زعفران را نشان داده است.

با این حال، یک بررسی جامع که تمام جنبه های سمیت آن را پوشش دهد هنوز منتشر نشده است.

مطالعه حاضر اطلاعات طبقه بندی شده ای در مورد اثرات سمی زعفران نگین قائنات و ترکیبات آن در شرایط مختلف مواجهه از جمله مطالعات حاد، تحت حاد، تحت مزمن و مزمن ارائه می دهد.

دوزهای درمانی زعفران هیچ سمیت قابل توجهی در تحقیقات بالینی و تجربی نشان نمی دهد.

 

 • منابع:
  1. Toxicology effects of saffron and its constituents: a review.
 • تبلیغات:
  1. استفاده از پالت برای جابجایی کشتی!
  2. خرید مایع ظرفشویی صنعتی
  3. جعبه پلاستیکی از بین برنده میکروب
  4. آیا می دانید روغن کنجد غذای محبوب کدام حیوان است؟