استفاده از زغال کبابی خودسوز در سوخت ناوگان های جنگی

همانطور که آگاه هستید زغال کبابی خودسوز به عنوان یک نوع سوخت بیشتر برای سوخت کوره ها برای پخت و پز استفاده می شود.

چندین نوع مختلف وجود دارد که یک سرآشپز گریل می تواند از بین آنها انتخاب کند که رایج ترین آنها بریکت، کلوخه و اکسترود شده است.

در میان انواع زغال چندین نوع مختلف زغال چوب وجود دارد. به طور کلی، بریکت از ترکیبی از زغال چوب، کربن معدنی، زغال سنگ قهوه ای، بوراکس، نیترات سدیم، خاک اره، سنگ آهک و نشاسته ساخته می شود.

هر یک از این مواد خواص ویژه خود را برای کمک به بریکت زغال چوب دارند. زغال چوب، همراه با کربن معدنی و زغال سنگ قهوه ای، به عنوان منبع گرما عمل می کند.

بوراکس یک عامل انتشار مطبوعاتی است در حالی که نشاسته یک اتصال دهنده است. نیترات سدیم و خاک اره هر دو به اشتعال کمک می کنند و نشاسته یک اتصال دهنده است.

زغال

سایر انواع مختلف بریکت ها ممکن است به عنوان “طبیعی” به بازار عرضه شوند. در این مورد آنها ممکن است فقط حاوی زغال چوب و نشاسته باشند.

برخی دیگر حاوی مواد اضافی مانند مایع فندک یا پارافین هستند تا روشن شوند. افزودن این مواد هیچ خطری برای سلامتی ایجاد نمی کند زیرا سوخت قبل از اینکه بتواند غذا را آلوده کند می سوزد.

همچنین زغال های مختلف دیگری نیز وجود دارند که حاوی موادی هستند که به طعم دادن به غذا کمک می کنند، مانند کهور.

این مواد جزئی از زغال هستند و بنابراین مانند مایع فندک نمی سوزند. دود حاصل از سوزاندن انواع مختلف زغال چوب حاوی طعمی است که در طول پخت به غذا اضافه می شود.

زغال کلوخه یکی از انواع مختلف دیگر است. این زغال صرفاً از چوب سخت ایجاد می شود و در نتیجه گرمتر از انواع دیگر می سوزد. از آنجایی که زغال سنگ کلوخه در چنین دمای بالایی می سوزد، خاکستر کمتری نسبت به زغال بریکت ایجاد می کند.